wspólny sen

Archaeus Samoleczenia

 

SEN

Do niedawna, najbardziej znaną filozofią leżącą u podstaw leczenia chorób było to, że
leczenie najlepiej przeprowadzać wzmacniając naturalne mechanizmy naprawcze organizmu.
Jednak wizja dzisiejszej zachodniej medycyny przeniosła uwagę ze wzmacniania ludzkiego
ciała na sztuczne jego regulowanie oraz z uzdrawiania ciała na niszczenie ciał określonych
szkodliwych organizmów. Być może, przy zachowaniu umiaru, jest to mądra i stosowna
taktyka dla naszych czasów – czasów, w których ludzki system odpornościowy staje przed
olbrzymimi wyzwaniami. Czy jednak ośmielimy się tak beztrosko i bez myślenia o
przyszłości kierować się ku całkowitej likwidacji naturalnych sił naszego organizmu?
Ja mówię „nie”. Uważam, że musimy pielęgnować te siły. Jeśli połączymy je z podejściem
zachodniej medycyny, być może wtedy odkryjemy zdolność przekształcania się razem ze
zmiennym środowiskiem. Jest to przynajmniej moje podejście do leczenia i ukierunkowanie,
jakie będzie widoczne w Archaeusie.
Leczenie jest tematem, który interesuje mnie zarówno praktycznie, jak i filozoficznie. Na
przykład, nie utożsamiam „leczenia” z „wyzdrowieniem”, chociaż naprawdę lubię, kiedy one
zachodzą razem! Widzę, że walka, ból i śmierć tak samo – na swój własny sposób – leczą, jak
ulga, przyjemność i odrodzenie.
Są one w życiu nieuniknione, więc by „zdrowie” naprawdę coś znaczyło, to myślę, że musi
obejmować wszystkie te rzeczy i dawać osobie siłę, by kreatywnie przystosowała się do nich
wszystkich. Dla mnie „zdrowie” nie jest równie „życiu na zawsze”. Moje osobiste poczucie
zdrowia definiowane jest jakością mojego życia, a nie czasem jego trwania.
Samoleczenie jest częścią mojej praktyki magicznej. Jako takie, moje podejście do
samoleczenia jest tak samo różnorodne jak magiczne tradycje, które praktykowałem –
pomnożywszy to oczywiście przez moją nieokiełznaną wyobraźnię. Konkretne techniki
Archaeusa samoleczenia wypływają bezpośrednio z mojej pracy z doskonałą książką Franza
Bardona, „Wtajemniczenie do Hermetyzmu”.
Podobnie jak u Bardona, Archaeus definiuje trzy „ciała”, które odpowiadają trzem
„rzeczywistościom”: mentalnej, astralnej i fizycznej. Lecznicze działanie Archaeusa jest
osiągane poprzez świadomą manipulację tych trzech ciał, a zwłaszcza poprzez ich integrację.
Na każdym kroku Archaeusa, osoba pracuje w świadomej współpracy ze ścieżkami,
wpływami i siłami, które zapewnia sama Natura. Technika ta naśladuje najważniejsze procesy
Natury: integracja + oddzielenie + reintegracja… rytm życia. Do tego podstawowego
równania dodana zostaje magiczna wola samej osoby praktykującej oraz skupienie na
leczeniu.
1 Archaeus (bądź archaeous) jest alchemicznym zwrotem określającym konkretny alchemiczny proces.
Najbardziej powszechne zastosowanie tego procesu jest znane jako „archaeus wody”, gdzie określona ilość
wody jest rozdzielona na elementy w procesie destylacji. Gdy jej części są oddzielone i oczyszczone, łączy się je
z powrotem, otrzymując wzmocnioną wodę, która posiada właściwości, jakich nie miała wcześniej. Niniejszy
archaeus samoleczenia naśladuje tę metodę, oddzielając, oczyszczając i ponownie łącząc trzy części ludzkiego
ciała.2
Przed początkiem pracy z Archaeusem samoleczenia, proponuję, byś przeszedł dokładny
proces szczerego odkrywania siebie. Każdy z nas poznaje samego siebie na swój własny
sposób – niektórzy przy skoncentrowanym wysiłku, inni z wyraźną łatwością, niektórzy tylko
poprzez „szkołę twardych ciosów” etc. – więc nie podyktuję sposobu, w jaki należy to
wykonać. Konieczne jest jednak, byś zrozumiał, że dla uzyskania wymiernych skutków
leczenia praktyką Archaeusa, musisz najpierw uleczyć (jakimikolwiek środkami) najbardziej
podstawowe rany, które odstraszają cię od poznania samego siebie. Jeśli te rany ciągle są
otwarte wewnątrz ciebie, to zajmij się nimi przed praktyką Archaeusa. W przeciwnym razie
może być ona dla ciebie stresująca i ryzykujesz ukazywaniem się jedynie negatywnego
bieguna kontinuum leczenia.
Kiedy podejdzie się do tego z dobrze osadzonej i szczerej wiedzy o samym sobie, efekty
leczenia Archaeusa będą pozytywne dla wewnętrznego zdrowia i bezpośrednio je
uzewnętrznią. Tak jak w Naturze: to, co zasiejesz, określi to, co ostatecznie zbierzesz.

ARCHAEUS SAMOLECZENIA

Etap 1) Leczenie poprzez rozróżnienie i integrowanie swoich trzech ciał

Integrowanie ciała fizycznego:
Przyjmij wygodną pozycję.
Skieruj swoją uwagę na stopy i całkowicie je zrelaksuj. Dokładnie doświadczaj każdego
fizycznego odczucia, jakie twoje stopy przekazują ci w tym momencie.
Powoli przenieś swoją uwagę na nogi, relaksując i łącząc każdą żyłę, mięsień, kość, organ i
kawałek skóry. Kontynuuj w ten sposób, przechodząc w górę, aż będziesz miał wyraźną i
zrelaksowaną świadomość całego ciała fizycznego.
Chociaż z pewnością jest to leczeniem samym w sobie, to ten pierwszy krok bliskiego
połączenia z fizycznym ciałem jest powszechny, a zatem nie jest liczony jako jeden z
trzynastu enumeratywnych „poziomów” leczenia Archaeusa. Ten krok odpowiada zeru i,
bardzo stosownie, jest to miejsce, gdzie Archaeus się zaczyna oraz kończy.
Integrowanie ciała astralnego:
Gdy twoja świadomość jest już równo rozłożona w całym fizycznym ciele, to rozszerz swoje
skupienie kilkanaście centymetrów na zewnątrz, aż poczujesz wibrującą energię ciała
astralnego. Chociaż trudno jest to stosownie opisać, kiedy już je napotkasz i doświadczysz, to
odczucie „jasnej” energii ciała astralnego będzie nie do pomylenia.
Generalnie, jest ono fizycznie stymulujące – dla niektórych ludzi jest to niebezpieczne.
Zatem, najlepiej jest podchodzić do świadomego zmysłowego kontaktu ze swoim ciałem
astralnym w kontrolowanych i małych krokach. Zacznij od kilku krótkich chwil kontaktu z tą
energią, a zaraz potem ogranicz skupienie swojej świadomości z powrotem do wymiarów
ciała fizycznego.3
Odczuwaną energię stymulującą twoje ciało fizyczne musisz następnie świadomie
zintegrować z fizycznymi mięśniami, kośćmi, organami, skórą etc. Prowadząc mentalnie tę
jasną energię astralną do ciała fizycznego, do swojej podstawowej komórkowej struktury,
wykonujesz pierwszy poziom leczenia Archaeusa.
Powoli przyzwyczajaj swoje ciało fizyczne do energii astralnej. Twoim celem, na przestrzeni
czasu, jest być w stanie komfortowo wyczuwać całe ciało astralne i świadomie integrować je
z ciałem fizycznym. W tym miejscu nie skupiasz się na „podróży astralnej” czy na separacji
formy astralnej od fizycznej. Jest to wyłącznie ich integracja.
Ponownie ostrzegam: ciało astralne działa jako matryca dla ciała fizycznego. Jego jasna
energia jest medium, przez które ciało mentalne określa naturę swego fizycznego wehikułu.
Charakter astralnej energii jest taki, że jest ona kształtowana przez poziom mentalny (myśli i
wolę), a ona sama kształtuje poziom fizyczny.
Zatem, kiedy świadomie (mentalnie) łączysz się z ciałem fizycznym, a następnie rozszerzasz
tę świadomość, by objąć ciało astralne, to otwierasz ścieżki leczenia stworzone przez naturę.
Świadomie integrując swoją astralną matrycę z ciałem fizycznym, uziemiasz tę jasną energię
w fizycznej manifestacji, sprowadzając swoje fizyczne ciało do bliższej harmonii z matrycą
astralną.
Na tym poziomie pracy twoja magiczna wola zastępuje niewspomaganą wolę natury. Jeśli nie
wykonałeś wcześniejszej pracy odkrywania samego siebie i nie masz głębokiej wiedzy o
swojej wewnętrznej jaźni, może okazać się, że moc natury jest czymś więcej, niż jesteś w
stanie sprostać. Niebezpieczeństwo polega na tym, że moc natury, gdy się nią źle posłuży,
może łatwo stać się bezlitosną przyczyną nieoczekiwanych efektów ubocznych. W tym
procesie Archaeusa, wszystko, co wyraża twoje ciało mentalne – świadomie oraz
nieświadomie – poprzez twoją astralną matrycę, będzie potężnie odciśnięte na twojej
fizycznej strukturze. Jeśli jesteś w harmonii ze sobą, to Archaeus będzie natychmiast leczył i
będzie rozszerzał twój wewnętrzny spokój. Lecz jeśli jesteś wypełniony wewnętrznym
zgiełkiem, to leczenie Archaeusem będzie bardzo bolesne, gdyż ten zgiełk będzie narastał.
Integrowanie ciała mentalnego:
Kiedy już osiągniesz etap, w którym komfortowo doświadczasz swojego fizycznego ciała,
równocześnie przepełnionego jasną energią ciała astralnego, to skieruj uwagę do wewnątrz,
na samą świadomą uwagę. To jest twoje ciało mentalne. Tak naprawdę to kierowałeś całym
tym ćwiczeniem przy pomocy swojego ciała mentalnego.
Kiedy na początku skupiałeś uwagę na stopach, to reprezentowało to przemieszczenie
skupienia twojej świadomej uwagi. Skurczyłeś, przeniosłeś i rozszerzyłeś to skupienie,
ostatecznie włączając w jego zakres całość fizycznego i astralnego ciała. Są to działania ciała
mentalnego i ukazują jego płynność, przystosowywalność i subtelność.
Na początku trudno jest określić jego wymiary, lecz tylko dlatego, że nasze ciało mentalne
jest całkowicie integralną częścią naszego doświadczania siebie i naszych mechanizmów
postrzegania. Wyczuwając wymiary swojego ciała mentalnego, musisz tak jakby starać się
zobaczyć las, stojąc pośród jego drzew.
Utrzymaj te myśli, gdy świadomie kształtujesz i przenosisz skupienie swojej uwagi,
zaczynając od stóp, aż do momentu, gdy jesteś świadomy swojego całego, zrelaksowanego
fizycznego ciała. Spędź w tym stanie trochę czasu, medytując nad ideą, że parametry twojej4
uwagi są również parametrami twojego ciała mentalnego. Naucz się najpierw wyczuwać te
parametry. Kiedy już są ci znane, pracuj, by świadomie je kontrolować.
Teraz rozszerz te mentalne parametry, aż obejmą one twoje ciało astralne, pamiętając o
dwóch rzeczach:
1) To twoje ciało mentalne się rozszerza.
2) Twoje ciało mentalne doświadcza tego rozszerzenia poprzez odczucia ciała astralnego
i fizycznego.
Świadomie przeniknij każdą część energii swojego ciała astralnego i ostrożnie integruj swoje
ciało mentalne z astralną formą. Kiedy już bardzo blisko połączysz swoją formę mentalną i
astralną, zintegruj je – już złączone – ze swoim ciałem fizycznym. Spędź trochę czasu w tym
stanie, medytując nad świadomością swoich trzech ciał złączonych razem.
Jest to drugi poziom leczenia, który kończy pierwszy i najważniejszy etap Archaeusa –
świadomą integrację.

Etap 2) Leczenie poprzez separację i odpoczywanie trzech ciał

Opuszczenie ciała fizycznego:

Usiądź wygodnie bądź połóż się w miejscu, co do którego jesteś pewien, że nikt ci tam nie
będzie przeszkadzać. Zalecam również rzucenie magicznego okręgu ochrony dookoła
swojego ciała.
Mając pełną świadomość swoich trzech, dobrze zintegrowanych ciał, ogranicz skupienie ciała
mentalnego i skoncentruj się na odczuciu jasnej energii astralnej. Teraz spróbuj powoli i
delikatnie wstać samym ciałem astralnym i mentalnym, pozostawiając swoje fizyczne ciało na
miejscu (siedzące lub leżące).
To może (lub nie) zająć kilka godzin powtarzania eksperymentów, zanim się uda. Jeśli na
początku masz z tym problemy, to zacznij od próby poruszenia samym astralno-mentalnym
ramieniem i powoli wypracowuj drogę do poruszania całym ciałem.
Odkryjesz, że twoje astralno-mentalne ciało odczuwasz bardzo, ale to bardzo podobnie do
ciała fizycznego. Jest tak dlatego, że tak naprawdę twoje zmysły znajdują się w ciele
astralnym… fizyczne organy zmysłów są jedynie instrumentem, poprzez który ciało astralne
postrzega fizyczny świat. Niezależnie więc od tego, czy bodziec generowany jest w sferze
fizycznej, czy astralnej, ciało mentalne nadal będzie postrzegać go poprzez odczucia ciała
astralnego.
W tym samym czasie odkryjesz, że astralno-mentalne ciało ma zupełnie inne możliwości niż
ciało fizyczne. Na początku możesz chcieć odlecieć, celebrując poczucie swobody, które
wytwarza separacja astralno-mentalnego ciała. Jednak dla celu Archaeusa musisz zwalczyć tę
pokusę w tym momencie i nie oddalać się od ciała fizycznego na więcej niż pół metra.
Powinieneś skupiać się na łagodnej, kontrolowanej separacji, a nie na „podróży”.
Kiedy uda ci się wstać astralno-mentalnym ciałem, obróć się i zbadaj swoje ciało fizyczne.
Skoncentruj się uważnie na oddzieleniu swoich zmysłów od ciała fizycznego. Przenieś5
kontrolę nad oddychaniem ciała fizycznego, na wznoszenie się i opadanie klatki piersiowej
ciała astralno-mentalnego. Skoncentruj się na odczuciach ciała astralno-mentalnego i odrzuć
te, które możesz jeszcze odbierać z ciała fizycznego.
Dopiero podczas śmierci ciało astralno-mentalne jest całkowicie odcinane od fizycznego.
Kiedy żyjesz, nie ważne jak zaawansowane są twoje umiejętności magiczne, zawsze będzie
pozostawać nitkowate połączenie pomiędzy twoimi trzema ciałami podczas ich separacji. Ta
nić połączenia jest bardzo realną rzeczą i jest bardzo realnie uszkadzana poprzez
„przeskakiwanie” – albo z powrotem do fizycznego ciała, albo gwałtownie poza ciało
fizyczne. By zapobiec traumie twojej astralno-mentalnej pępowiny, zwróć ogromną uwagę,
aby:
a) upewnić się, że nic nie będzie ci fizycznie przeszkadzać podczas pracy;
b) zawsze oddzielaj swoje ciała łagodnie i powoli.
Ta nić połączenia oznacza również, że nie możesz całkowicie oddzielić swoich astralnomentalnych
odczuć od percepcji fizycznego bodźca (a przynajmniej tego silniejszego). Takie
są koleje Natury. Niemniej, możesz wyizolować swoją świadomość, a wtedy, nawet jeśli
jakieś fizyczne odczucia nadal odciskają się na astralno-mentalnych zmysłach, to możesz
ograniczyć zakres, w jakim przyciągają one twoją uwagę z powrotem do ciała fizycznego.
Odwracając się i badając swoje fizyczne ciało, zwiększasz rzeczywistość swojej separacji.
Zwiększasz ją jeszcze bardziej, gdy przenosisz swoją pełną świadomość odczuć z ciała
fizycznego do astralno-mentalnego.
Jeśli dobrze się czujesz, stojąc w miejscu swoją astralno-mentalną formą, to powoli przejdź
się dookoła, nie oddalając się na więcej niż kilka kroków od swego ciała fizycznego.
Koncentruj się na wszystkich astralno-mentalnych odczuciach chodzenia, poczucia ruchu
astralno-mentalnych kończyn i dotyku astralno-mentalnych stóp na podłodze.
Teraz ponownie odwróć się do ciała fizycznego. Zobacz, że jego rytm zwalnia i że każda jego
część jest całkowicie zrelaksowana. Jest to odpoczywanie twojego fizycznego ciała i trzeci
poziom leczenia Archaeusa.

Opuszczenie ciała astralnego:

Teraz odwróć uwagę od odpoczywającego ciała fizycznego tak mocno, jak tylko możesz.
Skoncentruj się ponownie na odczuciu samej astralno-mentalnej formy. Połóż się na
podłodze, upewniając się, by odczuwać każdy ruch astralno-mentalnego ciała.
Powoli, a trzeba będzie to kontrolować z powodu skłonności do odlecenia, wstań ze swojego
ciała astralnego samym ciałem mentalnym. Odłącz swoje ciało mentalne od wszystkich
astralnych odczuć tak bardzo, jak tylko możesz. Obserwuj formę swojego ciała astralnego
bezpośrednio z góry i patrz, jak ono również spowalnia i odpoczywa. Jest to czwarty poziom
leczenia Archaeusa.

Odpoczynek ciała mentalnego:

Wycisz swoje ciało mentalne i zwróć jego skupienie do wewnątrz, z dala od ciała astralnego i
fizycznego. Wejdź na kilka minut w pasywną medytację i odpoczywaj ciałem mentalnym.
Zauważ jak ono spowalnia i rozjaśnia się. To odpoczywanie ciała mentalnego jest piątym
poziomem leczenia Archaeusa i kończy drugi etap – świadomą separację.6
Gdy każde z twoich ciał odpoczywa, to naturalnie wracają one do bardziej pierwotnego i
pełnego zdrowia stanu, bardzo podobnego do fizycznych skutków snu. Akt oddzielnego ich
odpoczynku zmniejsza przekaz z jednego poziomu na następny, tym samym zwiększając
głębię tego odpoczynku. Bez aktywnego wpływu astralnej energii, twoje ciało fizyczne
odpoczywa spokojniej i pełniej niż we śnie, gdyż nie przeszkadzają mu sny. Podobnie, twoje
ciało astralne, oddzielone od bodźców fizycznych oraz mentalnych, odpoczywa tak, jak
rzadko mu się to zdarza w biegu normalnego ludzkiego życia. A ciało mentalne uwolnione
zarówno od astralnych, jak i fizycznych ograniczeń, może zostać sprowadzone do bardzo
głębokiego stanu kojącego spokoju.
Pozwól twojemu mentalnemu ciału na co najmniej pięć minut odpoczynku. Dodając twój czas
pracy, będzie się to równało około dziesięciu minutom odpoczynku ciała astralnego i
piętnastu ciała fizycznego. Jeśli przeszedłeś przez separację w mniej niż dziesięć minut,
wtedy zwiększ odpoczynek ciała mentalnego, aż ciało fizyczne i astralne odpoczną mniej
więcej przez wskazany czas.

Etap 3) Leczenie poprzez reintegrację trzech ciał

Reintegracja astralno-mentalna:

Podnieś swoje dobrze wypoczęte ciało mentalne i zwróć uwagę na odpoczywające ciało
astralne. Łagodnie i stanowczo połącz formę mentalną i astralną. Reintegruj je, w pełni
przenikając każdy aspekt jasnej energii astralnej swoją świadomą uwagą. Wstań astralnomentalnym ciałem, zwracając baczną uwagę na szczegóły wrażeń astralno-mentalnych
ruchów.
Reintegracja dobrze wypoczętych form astralnej i mentalnej jest szóstym poziomem leczenia
Archaeusa.

Reintegracja fizyczna:

Skieruj teraz swoją uwagę na wypoczęte ciało fizyczne. Łagodnie i stanowczo połącz swoją
astralno-mentalną formę z ciałem fizycznym. Świadomie poprowadź jasną astralno-mentalną
energię w każdą komórkę swojej fizycznej struktury, całkowicie reintegrując trzy ciała.
Dokonaj tej końcowej reintegracji z baczną uwagą na jej dogłębność.
Chociaż ważne jest, by nie powracać gwałtownie do rozbudzonej świadomości i ożywienia
swojego fizycznego ciała, to równie ważne jest to, byś dokonał powrotu do tego stanu i
powrócił najpełniej jak to tylko możliwe. Gdy już ponownie wypełnisz swoje fizyczne ciało,
delikatnie zwiększ połączenie z nim i powoli wypracowuj jego pełne, ponowne posiadanie.
Zakończ swoje uziemianie delikatnym fizycznym ruchem w normalnej, obudzonej
świadomości, np. przemieszczając lekko dłonie po całym ciele – od czubka głowy do palców
stóp.
Pod żadnym pozorem nie możesz bezpośrednio przechodzić od połączenia ciała astralnomentalnego z fizycznym do fizycznego wstania i chodzenia. Świadoma integracja trzech ciał
jest najbardziej leczącym aspektem praktyki Archaeusa, więc jeśli twoja reintegracja jest
tylko częściowa, to korzyści leczenia również będą tylko częściowe (tj. nieistniejące lub, w
najlepszym wypadku, nieprzewidywalne).7
Integrując, separując, odpoczywając i ostatecznie reintegrując trzy ciała, osiągnęliśmy siódmy
poziom leczenia Archaeusa. Oznacza to ukończenie trzeciego etapu – świadomej reintegracji.
Te siedem poziomów leczenia konstytuuje podstawową formułę Archaeusa samoleczenia. To
równanie oparte jest na liczbie 3 i jest wyrażone jako potrójny proces (integracja + separacja
+ reintegracja), wywierany na potrójną istotę (mentalną + astralną + fizyczną). Innym tego
zapisem byłoby: (3/1)x3.
Kiedy już opanujesz ten potrójnie-potrójny proces, to następnym krokiem będzie włączenie
liczby 4. Jest to dokonywane za pośrednictwem czterech uniwersalnych elementów: ognia,
powietrza, wody i ziemi. Harmonizowanie elementów w każdym z trzech ciał otwiera cię na
dalsze poziomy leczenia możliwego z Archaeusem: tj. (3×4)x3.

Etap 4) Leczenie poprzez elementowe równoważenie trzech ciał

Mentalna równowaga elementów:

Przejdź przez dwa pierwsze etapy Archaeusa, aż do miejsca, gdzie odseparowałeś trzy ciała i
odpocząłeś nimi. Poniższa instrukcja zastąpi trzeci etap techniki Archaeusa:
Wstań swoim wypoczętym ciałem mentalnym i wypełnij je w równych proporcjach czterema
pierwotnymi, uniwersalnymi elementami. Podążaj za kolejnością: ziemia-woda-powietrzeogień,
zaczynając od ziemi przy „stopach” twojej mentalnej formy, przesuwając się w górę,
kończąc na ogniu na „szczycie”. Zrównoważ elementy w swoim ciele mentalnym i pozbądź
się wszelkiego ich nadmiaru, jaki zgromadziłeś. Radośnie kąp się w tej na nowo ożywiającej
Równowadze!
Zrównoważone elementy w twoim ciele mentalnym stanowią ósmy poziom leczenia
Archaeusa.

Astralno-mentalna równowaga elementów:

Skieruj teraz uwagę na swoje w pełni wypoczęte ciało astralne. Delikatnie zatop się w nie i
przywróć jego pełną świadomość. Świadomie przeniknij je tak jak wcześniej, łącząc razem
astralne i mentalne ciało. Kiedy jesteś gotowy, wstań swoim astralno-mentalnym ciałem,
zwracając baczną uwagę na ponowne połączenie się ze wszystkimi astralnymi wrażeniami.
Nie ruszaj się i ściśle zintegruj ciało astralne i mentalne.
Świadomie witalizuj ciało astralne równowagą elementów ciała mentalnego. Mocno
sprowadź równoważący wpływ na nowo ożywionego ciała mentalnego do wszystkich
aspektów twojej wypoczętej energii astralnej.
Teraz wypełnij swoje astralno-mentlane ciało w równych proporcjach czterema pierwotnymi,
uniwersalnymi elementami: swoje astralno-mentalne nogi ziemią, brzuch – wodą, klatkę
piersiową – powietrzem i głowę – ogniem. Zrównoważ elementy w swoim astralnomentalnym
ciele i pozbądź się wszelkiego ich nadmiaru, jaki zgromadziłeś. Na nowo kąp się
w ożywiającej Równowadze elementów!
To jest dziewiąty poziom leczenia Archaeusa.8
Fizyczno-astralno-mentalna Równowaga elementów:
Spójrz teraz na swoje dobrze wypoczęte ciało fizyczne i delikatnie w nie wejdź. Rozszerz się
w każdą jego komórkę, w pełni łącząc się ze świadomością wszystkich trzech ciał razem.
Ożyw je ostrożnie i dogłębnie równoważącym wpływem astralno-mentalnej Równowagi.
Teraz wypełnij swoje fizyczno-astralno-mentalne ciało w równych proporcjach czterema
elementami tak jak wcześniej. Zrównoważ je i pozbądź się wszelkiego ich nadmiaru.
Skoncentruj się na odczuciach powodowanych przez tę ożywiającą Równowagę
zjednoczonych ciał. Integruj każdy kawałek astralno-mentalnej energii w fizycznej strukturze,
świadomie prowadząc go do każdej komórki swojego fizycznego ciała. Uwolnij wszelki
nadmiar energii.
Wizualizuj, że ciało mentalne aktywnie rozjaśnia i stanowczo kieruje astralnym. Wizualizuj
również ciało fizyczne dopasowujące swoją strukturę do tego odnowionego wzorca
astralnego. Ta końcowa integracja i równoważenie powinny być wykonywane z największą
uwagą i koncentracją.
Jest to dziesiąty (i naprawdę głęboki!) poziom leczenia Archaeusa. Wszczepianie Równowagi
elementów w trzech ciałach w ten bezpośredni sposób jest „zaawansowaną” praktyką i
powinno być wykonywane z odpowiednim szacunkiem. Osiągnięcie zintegrowanej
fizycznoastralno-mentalnej Równowagi elementów kończy czwarty etap Archaeusa – świadome
równoważenie.
Dopiero teraz, na tym etapie skupimy się na astralnej i mentalnej „podróży”. Taka podróż,
dokonywana bez koniecznej Równowagi elementów, może łatwo wyrządzić krzywdę
twojemu zdrowiu. Nie znaczy to, że trzeba najpierw przejść przez konkretne procesy
Archaeusa, by bezpiecznie stosować astralno-mentalną podróż. Równowaga elementów
przychodzi do osoby wieloma drogami. Nie jestem w stanie zliczyć ludzi, których
napotkałem, a którzy nieświadomie posiadali tę Równowagę, osiągnąwszy ją po prostu
poprzez „szkołę życia”! Dla wielu z tych ludzi podróż astralna jest łatwą sprawą bez żadnych
złych skutków. Niezależnie od tego, jakie jest twoje obecne postrzeganie stanu wewnętrznej
Równowagi, to przed kontynuowaniem zrób przerwę i szczerze oceń jej rzeczywisty stan. Jeśli
znajdziesz jakieś niezrównoważenie, wtedy dla własnego dobra napraw je, zanim zajmiesz się
astralno-mentalną podróżą.

Etap 5) Leczenie poprzez mentalną i astralną podróż

Podróż mentalna:

Podążaj tak jak w etapie 4., do miejsca, gdzie twoje ciało mentalne osiągnęło Równowagę
elementów. Zamiast kierowania jego uwagi z powrotem na ciało astralne, skieruj ją na
zewnątrz. Wyjdź poza swój okrąg zrównoważonym ciałem mentalnym, zostawiając za sobą
zarówno ciało astralne, jak i fizyczne. Na swój własny sposób szukaj doświadczeń, które
wspomogą twoje leczenie i doprowadzą do Równowagi. Próbuj nie utracić skupienia na
leczeniu podczas swojej podróży.
Kiedy twoja podróż osiągnęła naturalny koniec, powróć do okręgu zawierającego astralne i
fizyczne ciało. Mocno skup swoją świadomość z powrotem na okręgu i zbadaj swoje ciało
astralne. Postępuj jak w etapie 4. z procesem równoważenia i reintegracji astralno-mentalnego9
ciała, a potem ciała fizyczno-astralno-mentalnego. Zwróć baczną uwagę na włączenie tego, co
zebrałeś podczas mentalnych podróży, do astralnego i fizycznego ciała.
Często do pełnego uziemienia leczących lekcji twoich podróży mentalnych w ciele fizycznym
potrzebne są konkretne, fizyczne działania. Zawsze wykonuj te zadania, ponieważ, jak przy
reintegracji w etapie 3., twoje ostateczne rezultaty mogą być tylko częściowe.
Podróż mentalna jest powszechna w naszym codziennym doświadczeniu, chociaż może, jak
to nakreśliłem w tym Archaeusie, nie jest za taką uznawana. Generalnie, mentalną podróżą
jest każda projekcja twoich myśli ku punktowi skupienia innemu niż astralno-fizyczne
odczucia. Intensywne myślenie jest formą podróży mentalnej, tak jak marzenie, medytacja
etc. Skupienie świadomej uwagi (to, czego generalnie doświadczamy z naszego ciała
mentalnego) jest bardzo subtelnym wehikułem, zdolnym do tego, co nasza wyobraźnia dla
niego wymyśli.
Mentalna podróż Archaeusa różni się od powszechnej mentalnej podróży, takiej jak marzenie,
gdyż tutaj jest to świadomy akt własnej woli z określonym ukierunkowaniem na leczenie. Co
więcej, Archaeus zawsze kończy się dogłębną reintegracją ciała mentalnego i lekcji z podróży
z twoją fizyczno-astralno-mentalną jednostką. Jednakże w powszechnej podróży mentalnej
rzadko myślimy o dogłębnym reintegrowaniu naszej uwagi z powrotem do fizycznej
świadomości… w konsekwencji, spędzamy pewną część czasu, angażując się jedynie w
częściowy kontakt z fizyczną rzeczywistością.
Kiedy lekcje zebrane z mentalnych podróży zostaną świadomie zintegrowane w
zjednoczonym fizyczno-astralno-mentalnym ciele, osiągniesz jedenasty poziom leczenia
Archaeusa.

Podróż astralno-mentalna:

Różnica pomiędzy podróżą mentalną a astralno-mentalną porównywalna jest do różnicy
pomiędzy marzeniem a śnieniem. Największą różnicą, jaka występuje w astralno-mentalnej
podróży, podobnie jak w śnieniu, jest to, że mamy pełne doświadczenia zmysłowe, podczas
gdy w marzeniu czy podróży mentalnej rzadko mamy jakiekolwiek zmysłowe impresje poza
wzrokiem i mentalną formą „słyszenia”.
Świadomie jednocząc swoje mentalne i astralne ciało, masz dostęp do pełniejszego,
zmysłowego doświadczania swoich podróży, bez tego doświadczanych wyłącznie mentalnie.
To integruje twoje lekcje na astralnym i mentalnym poziomie równocześnie. W konsekwencji,
następująca potem fizyczna integracja jest pełniejsza i łatwiej osiągana.
Razem z rozszerzaniem swojego mentalnego doświadczenia w zmysłowe (astralne),
włączenie astralnej formy będzie również ograniczało możliwości podróżowania. Innymi
słowy, odkryjesz, że istnieją miejsca, które możesz osiągnąć jedynie swoim subtelnym ciałem
mentalnym, a które będą niemożliwe do osiągnięcia gęstszym ciałem astralno-mentalnym.
Dobrze rozważ te czynniki i zaplanuj swoją astralno-mentalną podróż zanim zaczniesz.
Podążaj jak w etapie 4., do miejsca, gdzie astralno-mentalne ciało osiągnęło Równowagę
elementów. Teraz zapuść się na zewnątrz swoim w pełni zintegrowanym ciałem astralnomentalnym
i szukaj swoich leczących doświadczeń.10
Pod żadnym pozorem nie oddzielaj się od swojej formy astralnej podczas astralno-mentalnej
podróży… niemądre jest pozostawianie swojej formy astralnej bez opieki w jakimkolwiek
miejscu poza obrębem swojego ochronnego okręgu. Jeśli twoje leczenie zabierze cię poza
granice formy astralnej, wtedy zaplanuj to z wyprzedzeniem i podziel swoją podróż na części
mentalne i astralne. Najpierw dokonaj swojej podróży mentalnej, powróć do okręgu,
reintegruj astralno-mentalne ciało i wtedy wykonaj swoje zadania astralne.
Kiedy astralno-mentalna podróż jest zakończona, powróć do swojego okręgu, zorientuj się w
otoczeniu, a następnie wykonaj normalny proces dogłębnego równoważenia i reintegrowania
fizyczno-astralno-mentalnego ciała. Jest to dwunasty poziom leczenia Archaeusa i kończy on
piąty etap – świadomą podróż.

Etap 6) Leczenie poprzez zintegrowane wyrażanie samego siebie

Kiedy opanujesz powyższe, skieruj się na przedłużanie swojej zintegrowanej fizycznoastralno-mentalnej świadomości.
Po wykonaniu końcowej reintegracji, skup się na potrójności swojego fizyczno-astralnomentalnego ciała.
Gdy wstaniesz i zaczniesz się fizycznie ruszać, wykonuj to z pełną
świadomością faktu, że twoje trzy ciała pracują w zjednoczeniu. Odczuwaj najdrobniejsze
szczegóły fizycznego, astralnego i mentalnego ciała równocześnie i rozszerzaj tę świadomość
na tak długo, jak tylko jesteś w stanie. Pracuj nad tym, by każdą chwilę i działania, które ją
wypełniają, uczynić w pełni świadomym i intencjonalnym fizycznym, astralnym i mentalnym
doświadczeniem.
Na początku utrzymanie tej intensywnie skupionej świadomości będzie możliwe tylko przez
kilka krótkich chwil. Lecz będąc wytrwałym, nauczysz się, jak rozszerzać te chwile do
sekund, potem minut i, ostatecznie, do godzin.
Własne wyrażanie swojego zintegrowanego fizyczno-astralno-mentalnego istnienia jest
trzynastym i końcowym poziomem leczenia Archaeusa i kończy jego szósty etap – świadome
istnienie.
* * * * * * * * * * * * *
Ukończone 23 marca 1997, o 20:45 czasu PST. W tej konkretnej chwili, wznosząc się na
wschodzie, rdzawy dysk częściowo zaćmionej pełni księżyca, z małym, koronującym sierpem
świetlistej bieli, leży w punkcie nieba przeciwnym do komety Hale-Bopp’a, której
gwiaździsty rdzeń i podwójny ogon wypełnia północno-zachodni horyzont. Mars stoi
bezpośrednio nad Księżycem, rzuciwszy swą czerwień na obszar odsłoniętego cienia Ziemi.
Zachwycony wspaniałym wystrojem nieba, ofiarowuję ten Archaeus jako skromny dar
podziękowania dla tak hojnego Wszechświata!

 

Oryginał angielski © 1997 Rawn Clark
Wersja polska © 2004 FranzBardon.pl

By akte

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *