Korzyści i zagrożenia związane z obsługą informatyczną firm

Kiedy jest potrzebny Osbługa informatyczna firm dla firm magazynowych?
Osbługa informatyczna firm czyli serwis informatyczny dla małych firm.

Zlecając prace informatyczne organizacji zewnętrznej, czerpiesz korzyści zarówno dla firmy, jak i dla partnera zewnętrznego. Outsourcing może obniżyć koszty i pozwolić Ci skupić się na Twoich mocnych stronach, jednocześnie zmniejszając liczbę osób potrzebnych do prowadzenia całej firmy. Ponadto może rozwiązać problemy z wydajnością zarówno dla Ciebie, jak i Twoich partnerów zewnętrznych. Outsourcing może być również korzystny dla Ciebie pod względem budowania relacji.

Outsourcing IT oparty na projektach

Kiedy firma potrzebuje usługi IT, mogą zlecić projekt stronie trzeciej. Metoda ta może zaoszczędzić firmie wiele czasu i pieniędzy, a także eliminuje bóle głowy związane z próbą znalezienia talentów technologicznych. Istnieją jednak pewne zagrożenia związane z outsourcingiem. Ryzyko to obejmuje fakt, że klient może nie otrzymać usługi, której oczekuje.

Aby uniknąć tego ryzyka, warto upewnić się, że model outsourcingu oparty na projektach będzie pasował do Twojego biznesu. Ten rodzaj usług jest najlepszy dla firm z dobrze zdefiniowanymi projektami i minimalną liczbą pracowników. Główną zaletą tego modelu jest to, że firmy mogą szybko uzyskać usługę, której potrzebują, bez poświęcania jakości. Zatrudniając partnera technologicznego, firma powinna jasno określić produkt lub platformę, którą zamierzają rozwijać, oraz zakomunikować swoje cele i ramy czasowe.

Inną zaletą tego typu outsourcingu jest to, że może on uwolnić właścicieli firm od konieczności skupienia się na podstawowych funkcjach biznesowych. Może to również zwiększyć czas wprowadzania na rynek, zwiększyć dostęp do wiedzy technicznej i ułatwić elastyczność operacyjną. Ponieważ firma outsourcingowa oparta na projekcie skupi się na konkretnym projekcie, klient może skupić się na innych aspektach działalności.

Outsourcing IT oparty na czasie jest również opcją dla firm, które chcą zlecić na zewnątrz część swoich prac informatycznych. Tego typu umowy są elastyczne i pozwalają firmie dostosować swoje procesy w odpowiedzi na zmiany rynkowe lub opinie klientów. Ale wadami tego modelu jest to, że trudno jest śledzić i mierzyć dokładne koszty. Znalezienie idealnego programisty lub inżyniera może zająć miesiące – i nie zawsze jest to praktyczne.

Inną korzyścią z outsourcingu IT opartego na projektach jest to, że pozwala firmom na zwiększenie ich stosu technologicznego lub rozszerzenie rynków. Dzięki outsourcingowi firmy te mogą nadal korzystać z istniejących obszarów, jednocześnie skupiając się na nowych. Pomimo wyzwań związanych z wprowadzaniem nowych obszarów działalności, nadal mogą utrzymać swoją obecną infrastrukturę IT.

Efektywność kosztowa

Efektywna kosztowo obsługa informatyczna firm daje szereg korzyści. Outsourcing IT eliminuje konieczność utrzymywania personelu wewnętrznego i zapewnia dostępność wykwalifikowanej siły roboczej. Firmy mogą również skupić się na innych priorytetach, takich jak rozwój biznesu. Outsourcing IT może pomóc firmom zaoszczędzić do 40% lub więcej kosztów informatycznych.

Oprócz oszczędności w kosztach pracy, outsourcing IT może obniżyć koszty operacyjne. Partnerzy outsourcingowi zazwyczaj pobierają opłaty za godzinę pracy. Firmy zajmujące się offshoringiem rozwoju oprogramowania pobierają zazwyczaj opłaty w wysokości od 20 do 40 dolarów za godzinę. Inżynierowie na rynkach zachodnich mogą pobierać nawet 50 USD za godzinę. Outsourcing obsługi informatycznej firm pozwala również firmom skupić się na podstawowej działalności i rozwiązać problemy z wydajnością.

Usługi outsourcingowe mogą również zmniejszyć koszty ogólne. Eliminując funkcje niezwiązane z podstawową działalnością, firmy mogą skupić się na swojej podstawowej działalności i skoncentrować się na wzmocnieniu swojej pozycji konkurencyjnej. Firmy outsourcingowe są ekspertami w branży i mogą je poprowadzić w zakresie najlepszych praktyk. Outsourcing może również uwolnić zasoby dla innych projektów.

Outsourcing pozwala firmom kontrolować koszty poprzez wyeliminowanie konieczności zatrudniania nowych pracowników. Oznacza to również, że firma nie musi wydawać pieniędzy na szkolenia, świadczenia i odszkodowania. Dodatkowo, firma nie musi już wydawać pieniędzy na zmiany infrastrukturalne. Partner, który przejmie prace zlecone na zewnątrz będzie odpowiedzialny za wprowadzenie niezbędnych zmian.

Obsługa informatyczna firm może obniżyć koszty poprzez zwiększenie liczby projektów jednego typu i poprawę innowacyjności. Obsługa informatyczna firm może również skrócić czas trwania projektu. Jednorazowe koszty ogólne w Szwecji mogą przekraczać 600 USD na jednego dewelopera, a to niewielki ułamek kosztów rocznych. Outsourcing może zaoszczędzić pracodawcom znaczną kwotę pieniędzy, wycinając potrzebę zatrudniania dwóch działów IT.

Koszt zatrudnienia dwóch pracowników IT dla małego biura może kosztować od 150 000 do 200 000 USD rocznie, a to nie obejmuje PTO, ubezpieczenia i innych kosztów ogólnych. Jednakże, jak biznes rośnie, te wynagrodzenia mogą znacznie wzrosnąć. Na przykład, jeśli biuro jest 75 pracowników, dwa personel IT nie wystarczy. Dodanie kolejnego technika Tier 1 help desk wymagałoby dodatkowych kosztów ogólnych. Co więcej, wynagrodzenia nie obejmują kosztów szkolenia. Pracownicy IT muszą również płacić za wymianę sprzętu wewnętrznego i muszą pokryć koszty nagłych wypadków.

Komunikacja

Komunikacja jest ważnym elementem projektu outsourcingu IT. Dzisiejsi klienci oczekują, że firmy będą reagować na ich potrzeby i komunikować się z nimi w zrozumiały sposób. W miarę kurczenia się budżetów i rosnącej presji na obsługę klienta, wiele firm szuka możliwości zlecenia tego procesu na zewnątrz. Oto kilka wskazówek, jak najlepiej wykorzystać outsourcing komunikacji z klientami.

Pierwszym krokiem jest wybór narzędzia do zarządzania projektami, które pozwoli obu stronom współpracować nad tym samym projektem. Narzędzie powinno umożliwiać zespołowi rejestrowanie czasu realizacji zadań i śledzenie zaległości. Inne ważne cechy to repozytorium dokumentów, które umożliwia współpracę, oraz wspólny kalendarz do planowania spotkań, przeglądów, demonstracji i retrospektyw. Oprócz kalendarza, powinien istnieć również sposób komunikowania zmian w projekcie całemu zespołowi. Jednym z najlepszych narzędzi do tego celu jest narzędzie do zarządzania projektem z różnymi poziomami dostępu, dzięki czemu każda strona może uzyskać dostęp do określonych części projektu bez powodowania zamieszania.

Następnym krokiem jest wybór dostawcy, który jest elastyczny i może obsługiwać wiele trybów komunikacji. Im większy zasięg, tym lepiej. Outsourcing komunikacyjny to świetna opcja dla firm, które chcą obniżyć koszty, poprawić wydajność i zminimalizować ryzyko. Właściwy dostawca outsourcingu komunikacyjnego może pomóc Ci zbudować bardziej wydajną i zrównoważoną organizację, i działa dla każdej wielkości firmy i branży.

Klient skorzysta z usług dostawcy, który posiada wszechstronne zrozumienie dziedziny i któremu można zaufać. Wzajemne zrozumienie pomiędzy obiema stronami umożliwi równe uczestnictwo i debatę na temat kwestii związanych z wydajnością. Pomoże to również w budowaniu relacji. Relacja między klientem a sprzedawcą będzie bardziej produktywna, jeśli obie strony będą rozumiały wzajemne wymagania i oczekiwania.

Kolejnym krytycznym czynnikiem jest częstotliwość komunikacji. Jeśli komunikacja jest zbyt częsta lub zbyt rzadka, może to wpłynąć na ogólną jakość projektu. Zbyt mała ilość komunikacji może zdemotywować członków zespołu, podczas gdy zbyt duża ilość komunikacji może zepsuć linię czasową projektu. Istotne jest znalezienie równowagi pomiędzy spotkaniami i rozmowami telefonicznymi. Standardy komunikacji powinny być jasno określone, a kierownicy projektów powinni je wyjaśnić swoim zespołom.

Wsparcie dla liderów

Jeśli Twoja firma nie ma czasu lub siły roboczej, aby zatrudnić pełnoetatowy personel do obsługi informatycznej firm, możesz rozważyć outsourcing operacji IT. Outsourcing pozwala skupić się na innych zadaniach, podczas gdy inna firma zajmuje się określonymi zadaniami. Kluczem do udanego procesu outsourcingu jest otwarta komunikacja i wsparcie liderów. Proces ten może być jednak łatwiejszy do powiedzenia niż wykonania.

Aby uzyskać jak najlepsze wyniki z kontraktu outsourcingowego, należy przyciągnąć i rozwinąć odpowiednią kadrę kierowniczą. Oznacza to opracowanie nowatorskich metod rekrutacji oraz wdrożenie dobrze dopracowanych systemów odpowiedzialności i zarządzania wydajnością. Dzięki takiemu wsparciu można w pełni wykorzystać umowę outsourcingową. Oznacza to jednak również wdrożenie różnych systemów pomiaru wydajności i odpowiedzialności.

Przy zlecaniu operacji informatycznych na zewnątrz należy rozważyć wpływ na pracowników. Jest prawdopodobne, że liderzy IT jutra będą pochodzić od Twojego dostawcy usług. W rzeczywistości można myśleć o umowie outsourcingowej jako o przesłuchaniu do przyszłych ról kierowniczych. Inwestuj w rozwój i zaangażowanie, aby przyszli liderzy IT w Twojej firmie byli przygotowani do objęcia kolejnych stanowisk kierowniczych.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

By akte